Line ID: 086-5222313
 +662-731-2011

ผมลีบแบน....จัดทรงยาก

5. ผมลีบแบน....จัดทรงยาก

ปัญหา (Problem):
ผมเส้นเล็กมีโครงสร่างเส้นผมอ่อนแอ หลุดร่วงง่าย ทำให้ผมบาง ลีบแบนติดหนังศีรษะ หากไว้ยาวผมจะขาดน้ำหนักปลิวตามลม และเมื่อซอยผมสั้นจะจัดทรงยาก โคนผมล้มง่ายไม่อยู่ทรง ผมจะชี้ฟู ยุ่งพันกันตลอดเวลา เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมใดๆ เพื่อเพิ่มการพองตัว ทรงผมก็อยู่ไม่นาน

การวิจัย (Research) น้ำทะเลบริสุทธิ์จาก Noirmcutier Ocean อุณหภูมิที่ 14 องศาเซลเซียส ซึ่งเหมาะสำหรับสาหร่ายทะเลดำรงชีวิตอย่างสมบูรณ์ตลอดทั้งปี สาหร่ายมีวงจรชีวิตสมบูรณ์ ที่อยู่ด้วยการดึงอาหาร ซึ่งเป็นแร่ธาตุประโยชน์มากมายหล่อเลี้ยงตนเอง ช่วยเพิ่มการดึงดูดสารอาหาร สู่แกนผมบำรุงล้ำลึก ให้ความชุ่มชื่นสูง Oilgoelements เป็นแร่ธาตุทางทะเล 4 ชนิด (Zinc, Copper, Iron, Silicium) ทำงานเสริมสร้างประสิทธิภาพร่วมกับ Oilgopeptide สารสกัดจากน้ำทะเลบริสุทธิ์ ช่วยให้หนังศีรษะสามารถดูดซึมแร่ธาตุทั้งหมดไปหล่อเลี้ยงบำรุงถึงรากผม ซ่อมแซมฟื้นฟูใยผมให้ยึดเกาะกันแข็งแรง