Line ID: 086-5222313
 +662-731-2011

เส้นผมอ่อนแอสำหรับผู้สูงอายุ

2.เส้นผมอ่อนแอสำหรับผู้สูงอายุ

คุณจะชะลอวัยให้กับเส้นผมและหนังศีรษะอย่างไร? เมื่อก้าวเข้าสู่วัยที่เซลล์ผมเริ่มเสื่อมถอย และคุณรู้สึกได้ว่าผมอ่อนแอ ไร้น้ำหนัก เส้นเล็กลง แห้งกรอบ ไม่มีชีวิตชีวา

ปัญหา (Problem):
เมื่ออายุย่างเข้า 35 ปี จะพบความเปลี่ยนแปลงของเส้นผมอย่างชัดเจน เพราะมีการผลิตไขมันใต้หนังศีรษะลดลง และระบบหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนเซลล์ชะลอตัวลงไปด้วย การดูดซึมสารอาหารที่เป็นประโยชน์สู่หนังศีรษะหล่อเลี้ยงรากผมได้ช้าหรือน้อยลง ความเครียดสะสมเป็นเหตุให้ผมอ่อนแอหลุดร่วง ขาดน้ำหนักและความเงาประกาย เส้นผมมีขนาดเล็กลง

วงจรชีวิตของเส้นผม (HAIR LIFE-CYCLE):
ระหว่างอายุ 4/5 เดือนของทารกในครรภ์มารดา จะมีถุงเล็กๆเกิดขึ้นที่ชั้นนอกของผิวหนัง- ทารก ซึ่งในนั้นเซลล์จะสร้างนูนขึ้นมาเป็น "หน่อ" (bud) โครงสร้างนี้เรียกว่า "ถุงรากผม" (follicle) ซึ่งเป็นส่วนที่มีการเจริญเติบโตสูง มีเซลล์เยื่อบุ (epithelial cells) จำนวนมาก มีหลอดเลือดฝอย (capillaries) และเส้นประสาท (nerve) มาเลี้ยง มีส่วนที่เรียกว่า "กระเปาะ" (bulb) อยู่ปลายล่างสุด ที่เส้นผมงอกขึ้นมา เซลล์ของกระเปาะนี้จะแบ่งตัวและเคลื่อนขึ้นข้างบนสู่ช่องเปิดปากถุง, เปลี่ยนรูปร่าง แห้งลงและรวมตัวกันเป็นเส้นผม ขบวนการนี้เรียกว่า "เคอราติไนเซชัน" (keratinization) ต่อมไขมัน (sebaceous gland) ซึ่งสร้างไขมันเพื่อให้ความชุ่มชื้นแก่รากผมที่กำลังเจริญเติบโต มันยังเลี้ยงถุง- รากผมนี้ด้วยHAIR LIFE-CYCLE
 

85%ของเส้นผมในหนังศีรษะที่มีสุขภาพดี จะกำลังเจริญเติบโตอยู่ในทุกขณะถ้าตรวจ ด้วยกล้องจุลทรรศน์เส้นผมเหล่านี้ จะมีกระเปาะที่กลมและดำ (ถ้าเส้นผมไม่ใช่มีสีขาว) สีของเส้นผมขึ้นอยู่กับการทำงานของ เมลาโนไซต์ (melanocyte activity) ซึ่งเป็น เซลล์ที่สร้างสีธรรมชาติของเส้นผมวงจรชีวิตของเส้นผม (HAIR LIFE-CYCLE)ถุงรากผมจะสร้างตลอดเวลาเป็นวงรอบ เราจึงเรียกว่า "วงจรชีวิตของเส้นผม" (hair life-cycle) ซึ่งมีระยะสลับกัน ระหว่างระยะสร้าง, ระยะพัก, และระยะเสื่อม ระยะเหล่านี้ได้แก่:
 - ระยะอะนาเจน (anagen phase) : เจริญเติบโต (growth)
 - ระยะคะทาเจน (catagen phase) : หัวเลี้ยวหัวต่อ (transition)
 - ระยะเทโลเจน (telogen phase) : พัก (rest)


ระยะอะนาเจน (anagen phase):
เส้นผมเริ่มสร้างที่บริเวณต่ำกว่ารูเปิดของต่อมไขมันเล็กน้อย และ เซลล์เมลาโนไซต์ ที่ทำหน้าที่สร้างสีผมถูกกระตุ้น เส้นผมงอกขึ้นและรวมระยะเคอราตินด้วย เมื่อมันงอก ถึงข้างนอกของผิวหนังเส้นผมใหม่ มักจะอยู่ร่วมกับเส้นผมเก่า (ซึ่งอยู่ในระยะเทโลเจน) ระยะอะนาเจน กินเวลานานประมาณ 3-6 ปี เส้นผมงอกวันละ 0.3-0.4 มิลลิเมตร หรือทั้งหมด 1 เซ็นติเมตรต่อเดือน

ระยะคะทาเจน (catagen phase):
ในระยะนี้มีการเปลี่ยนแปลงของถุงรากผมมากอย่างเห็นได้ชัดเจน เซลล์ทั้งหมดที่แบ่งตัวจะหยุดแบ่งตัว เซลล์เมลาโนไซต์หยุดทำงานและเยื่อหุ้มภายนอกของเส้นผมแฟบลง ส่วนที่ลึกที่สุดของ- ถุงรากผมเสื่อมลงภายใน 2-3 สัปดาห์ ต่อไปก็เข้าสู่ระยะพัก

ระยะเทโลเจน (telogen phase):
ขณะนี้ถุงรากผมจะไม่ทำงาน เส้นผมจะหลุดออกเองหรือถูกดึงออกไป ระยะนี้กินเวลานาน 2-4 เดือน ถุงรากผมแต่ละถุงแบ่งออกเป็น 2 ส่วน: คือส่วนที่อยู่ลึกซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสูง และ ส่วนที่อยู่นอกกว่ามีความถาวรซึ่งเป็นส่วนที่เส้นผมใหม่ถูกสร้างขึ้น ประมาณ 1% ของเส้นผมเดี่ยวอยู่ ในระยะคะทาเจน และ 14% อยู่ใน- ระยะเทโลเจน วงจรชีวิตถูกอิทธิพลจากหลายองค์ประกอบ: เช่น ฤดูกาล, สิ่งแวดล้อม, การตั้งครรภ์, อายุ, อาหาร และสุขภาพ รวมทั้งฮอร์โมนด้วย

การวิจัย (Research) 
ทรีทเมนท์บำรุงเส้นผมจากนวัตกรรม Surgivamarine (เซอจิวามารีน) สำหรับผู้ที่มีอายุ 35 ปีขึ้นไป เสริมสร้างเซลล์เส้นผมและหนังศีรษะให้แข็งแรง กระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่และฟื้นฟูเซลล์ที่อ่อนแอ ลดจากการหลุดร่วงของเส้นผมด้วยประสิทธิ์ภาพของสารสกัดจากสาหร่ายทะเลพันธุ์คอเดียมโทเมนโทซัม ที่มีอนุภาพเล็กจนสามารถหล่อเลี้ยงรากผม และชั้นในสุดของแกนผม ได้ทันทีอย่างรวดเร็ว